Práce s analytickou konzolí

Přístup do analytické konzole je přímo na Vašem webu pomocí klávesové zkratky Ctrl+Alt+Shift+A. Pokud jste zvědaví na to, jaké funkce konzole poskytuje a nechcete si na ně přicházet sami, připravili jsme tu pro Vás popis analytické konzole, funkcí a klávesových zkratek.

Úspěšně jste si vytvořili účet a zaregistrovali jste si k němu svou doménu. Po jejím nastavení jste vložili vygenerovaný kód do stránek - a to buď přímo nebo pomocí Google Tag Manageru. Co ale dál?

Zobrazení konzole

Otevřete si stránku na Vašem webu, na které si chcete prohlédnout statistiky. Stiskněte CTRL+ALT+SHIFT+A. Proč zrovna tahle kombinace? Těžká otázka - jednoduše se nám líbí a při troše cviku se dá stisknout jednou rukou a není konfliktní s jinými klávesovými zkratkami prohlížeče nebo operačního systému.

Konzole s přihlašovacím formulářem

Na spodní straně obrazovky se vykreslí hnědá konzole s logem a přihlašovacím formulářem. Použijte E-mail a heslo k účtu, který jste si zaregistrovali na těchto stránkách.

Jednotlivé funkce konzole

Po přihlášení může konzole vypadat takto:

Analytická konzole po přihlášení

Ne vždy musí být zobrazeny a dostupné všechny ovládací prvky, některá tlačítka jsou podmíněna například právě zobrazenými daty nebo třeba i stránkou, na které se nacházíte (více níže u popisu jednotlivých funkcí).

Typ analytických dat

Přepínání typu analytických dat

Těmito tlačítky  - HeatmapScrollmap - si přepnete mezi grafickým zobrazením jednotlivých kliknutí na stránce  a barevným znázorněním, jak hluboko jsou návštěvníci Vašich stránek ochotni scrollovat, aby našli to, co hledají.

Filtrace sledovaného období

Datumový filtr

Tento prvek Vás informuje o období, za které máte zobrazeny kliknutí nebo informace o scrollování. Ve výchozím stavu je filtr nastaven na poslední měsíc. Kliknutím na ikonu otevřete kalendář, kde si můžete období upravit.

 Datumový filtr - kalendář

Tlačítky vlevo si zvolíte interval, za který chcete zobrazit statistiky. V případě možností Den, TýdenMěsíc je vždy zobrazen jeden kalendář. Klikněte na vybraný den a automaticky se předvybere den, 7 dní nebo 1 měsíc zpět.

Pokud vyberete možnost Interval, objeví se kalendáře dva. V levém zadáte začátek a v pravém konec.

Potvrzení výběru data se provede tlačítkem Odeslat data. V tuto chvíli dojde k vykreslení požadovaných dat.

Filtrace dat pomocí skupin stránek

Skupiny stránek se používají k agregaci statistik pro podobné stránky - typickým příkladem mohou být produktové stránky elektronických obchodů, kdy provozovatele nemusí zajímat, na kterém konkrétním produktu kam uživatelé klikají, ale zajímá ho například, jak si zákazníci všímají různých odkazů, galerií nebo videí.

Pokud jste si nadefinovali skupiny stránek, pro které se mají statistiky sčítat, a aktuální stránka vyhovuje pravidlu některé ze skupin, zobrazí se Vám následující ovládací prvek.

Filtrace skupin URL

Při změně výběru v tomto rozbalovacím menu se vám znovu načtou statistiky právě pro danou skupinu.

Identifikace nejvíce klikaných oblastí

Vyhledání nejklikanějších oblastí

Tlačítko pro vyhledání oblastí s největším počtem kliknutí se zobrazuje pouze v případě, že máte zobrazenu Heatmapu (teplotní mapu kliknutí). Při zobrazení dat o scrollování nemá toto tlačítko význam, proto není zobrazeno.

Kliknutím na toto tlačítko (nebo stisknutím klávesové zkratky CTRL + MEZERNÍK) se u nejvíce klikaných oblastí objeví "bublinka" s informacemi o počtu kliků v této oblasti a procentuálním zastoupení vůči klikům ve zbytku stránky.

Při zobrazení informací o počtu kliků v oblasti nejste odkázáni pouze na toto tlačítko. Můžete si jednoduchým označením oblasti myší (drag'n'drop) zobrazit tyto informace na kterékoli části stránky nebo prostě kliknout do červeně vykreslené oblasti a nechat systém najít hranice oblasti automaticky.

Vyznačené oblasti je možné zavřít ikonou křížku. Oblasti zobrazené červeně zobrazují počet kliknutí v dané oblasti a také podíl všech kliknutí v této oblasti vůči všem kliknutím na této stránce v tomto konkrétním rozlišení. Oblast je možné přepnout na tzv. negativní oblast kliknutím na ikonu oka:

 / 

Negativní oblasti

Negativní oblasti potlačí všechna kliknutí uvnitř a vyvolají přepočítání teplotní mapy. V nově zobrazené mapě nebude započteno ani jediné kliknutí uvnitř negativních oblastí (může jich být více). To způsobí mj. zvýraznění kliknutí ve zbytku stránky. Negativní oblasti se hodí ve chvíli, kdy je na stránce pozornost uživatelů významně upřena na jednu konkrétní část stránky (např. přihlašovací formulář). Vyloučením této oblasti potom můžete zvýšit "kontrast" ostatních, poměrově výrazně méně klikaných oblastí.

Tento efekt si můžeme připodobnit k situaci, kdy se snažíme pozorovat krátery na měsíci v době, kdy svítí slunce - pozorování není díky jasně svítícímu bodu možné. Po jeho zakrytí se méně svítivé oblasti teprve stanou pozorovatelné prostým okem.

Zobrazení responsivních zarážek

V případě, že je Váš web responsivní / adaptivní nebo fluidní a systém má data pro více než jednu šířku webu, zobrazí se následující ikona.

Zobrazení responsivních zarážek

Kliknutím na ní si zobrazíte v horní části obrazovky zarážky. Pokud na ně najedete myší, uvidíte informaci o šířce zobrazení a procentuálním zastoupení kliknutí právě v této šířce stránky vůči ostatním variantám šířky. Pro zobrazení dat právě v této šířce stránky si manuálně zmenšete prohlížeč na šířku, kterou vymezuje daná zarážka.

Počet zarážek by měl odpovídat počtu responsivních / adaptivních breakpointů, které byly definovány při tvorbě webu. V případě fluidního webu bude zarážek maximálně 10 a jsou vybírány ty nejvíce zastoupené.

Zavření a schování konzole

Ovládací prvky

Schování konzole se může hodit, pokud si chcete bez problémů prohlédnout statistiky i v nejspodnější části webu, která je překryta konzolí. K tomu slouží první ikona - se šipkou dolů. Opětovným klikem na stejnou ikonu konzoli opět zobrazíte.

Podobnou funkci plní i klávesová zkratka pod tlačítkem (klávesu je nutné podržet), která kromě skrytí konzole skryje i zobrazené analytické výsledky překrývající obsah webu. Tím pádem je možné bez problémů klikat na odkazy a přejíždět myší po aktivních prvcích webu, které začnou reagovat. Po přechodu na jinou stránku nebo uvolněním klávesy se konzole zase sama objeví.

Zavření konzole provedete druhou ikonou - tedy křížkem, případně stisknutím klávesky Esc.