Vyloučené oblasti

Máte na webu cookie lištu, popup okna nebo reklamní bloky, které jsou zobrazovány jen někdy nebo jen některým uživatelům? Vidíte naměřená kliknutí na místě, kde je nečekáte? Zvažte vyloučení těchto nestandardních oblastí stránky.

Pokud máte na svém webu podmínečně zobrazované bloky jako jsou cookie lišty, popup okna nebo náhodně zobrazované reklamy, mohou se vám zdát naměřená kliknutí nelogická. Např. jsou na místech, kde je nečekáte nebo jsou opticky naměřena na dvou místech místo jednoho. Je to tím, že různí uživatelé vidí Váš web jinak, ale vy se díváte na souhrn všech měření. Klikaná oblast v oblasti, kde na stránce opticky nic není, může představovat křížek pro zavření popup okna, které vy v analytickém režimu jednoduše nevidíte.

Pro očištění dat je možné použít tzv. vyloučené oblasti, které vám umožňují nadefinovat místa stránky, která nebudou vůbec měřena. Před zobrazením analytické konzole jsou potom všechny vyloučené oblasti odstraněny ze stránky (pokud se na ní nacházejí) a výstup je pro Vaše potřeby normalizován.

Jak správně nadefinovat vyloučené oblasti (návod pro Google Chrome)

Na svém webu vyberte oblast kterou chcete vyloučit a klikněte na ní pravým tlačítkem myši. Z popup menu vyberte položku Prozkoumat:

Vyberte prvek, který chcete vyloučit

Po provedení této akce se vám zobrazí konzole prohlížeče:

Najděte a zkopírujte CSS selektor elementu

V dolní liště následně vidíte CSS selektor zvoleného elementu. Při výběru jiného elementu v zobrazeném stromě se Vám označuje oblast webu, kterou tento element představuje. Jakmile vytipujete ten správný element, zkopírujte CSS selektor (v zobrazeném příkladě se jedná o: "div.bg-rwd.js_state-active.with-link") a tento selektor zkopírujte do pole pro definici vyloučené oblasti:

Vložte CSS selektor do dialogu pro vyloučené oblastiPo uložení se kliknutí v uvedené oblasti přestanou měřit.